Uwaga! Pamiętaj, aby podać poprawne dane przy rejestracji - w przeciwnym wypadku późniejsza weryfikacja konta nie będzie możliwa.


Uwaga! Upewnij się, czy poniżej podane dane są prawidłowe - jeżeli nie są, weryfikacja konta nie będzie możliwa.
Dane osobowe podane w procesie zawierania umowy przetwarza spółka ePłatności sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie (KRS 0000655383) w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy ramowej.

Podstawą przetwarzania danych jest fakt wykonywania umowy ramowej, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane z ePłatności. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich obowiązków związanych z umową ramową oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* - pole obowiązkowe