Uwaga!

Możliwość rejestracji klasycznych serwisów subskrypcyjnych przestała być świadczona przez polskie telekomy. Osoby zainteresowane cyklicznym pobieraniem opłat z rachunków GSM klientów proszone są o zapoznanie się z ofertą usług cyklicznych (subskrypcyjnych) w modelu Direct Billing.

Płatności Premium SMS MT

Subskrypcja SMS (Model SMS MT) - cykliczna płatność inicjowana przez klienta końcowego poprzez uzupełnienie numeru telefonu w oknie dialogowym płatności, a następnie przepisanie kodu aktywującego usługę w tym samym oknie dialogowym. Płatności cykliczne są szeroko wykorzystywane podczas dostarczania treści o charakterze powtarzalnym (serwisy ezoteryczne, prognoza pogody, rozrywka, dowcipy czy konkursy / loterie). W każdej chwili klient końcowy może zakończyć subskrypcję wysyłając darmowy SMS.

Przebieg płatności w modelu SMS Premium MT

Podanie numeru telefonu
Wiadomość z kodem
Uzupełnienie kodu
Rozpoczęcie subskrypcji

Szczegóły płatności typu Subskrypcja MT

Sposoby inicjalizacji subskrypcji

 • SMS aktywacyjny
  Klient końcowy wysyła darmowego SMSa z odpowiednią komendę, np. START ABC na numer, na którym działa subskrypcja. W tej metodzie nie bierze udziału żadna witryna WWW, gdyż weryfikacja kodem PIN jest zbędna.
 • PIN Flow
  Klient wpisuje swój numer telefonu w formularzu płatności na stronie dostawcy. Na ten numer Operator wysyła kod PIN, który jest niezbędny do aktywacji usługi. Od momentu wpisania PINu na stronie płatności rozpoczyna się okres subskrypcji.
 • WAP Billing
  Włączenie subksrypcji odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni link automatycznie.

Wymogi dotyczące organizacji usługi

 1. Każda nowa usługa wymaga zgłoszenia do Operatorów serwisu, w obrębie którego będzie funkcjonowała i opisu wartości świadczonych za jej pośrednictwem.
 2. Każda usługa wymaga odrębnego regulaminu, informującego konsumentów o warunkach świadczenia usługi, w tym o danych reklamacyjnych, sposobie zatrzymania usługi i obowiązującym w związku z nią cenniku.
 3. Wiadomości wysyłane za pomocą modelu MT powinny zawierać informacje o koszcie usługi oraz o podmiocie, który jest organizatorem usługi, a ponadto link do regulaminu.
 4. Konsument (przed przystąpieniem do transakcji) musi być jasno informowany o tym, że: płatność odbywa się cyklicznie (wraz z informacją jaka jest częstotliwość i wysokość opłat, oraz zbiorcza suma opłat w ujęciu miesięcznym brutto), w jaki sposób zrezytnować z usługi oraz jakiego rodzaju treść otrzyma podczas trwania usługi).

Wiadomość powitalna

Wiadomość powitalna to nieodłączna część każdej usługi subskrypcyjnej. Jej odbiór jest bezpłatny. Wiadomość powitalna zawiera:

 1. informację o aktywacji subskrypcji wraz z nazwą usługi,
 2. częstotliwości wysyłki informacji w ramach usługi,
 3. koszt każdej wiadomości przychodzącej (brutto),
 4. lokalizację regulaminu usługi (link),
 5. instrukcję zakończenia subskrypcji,
 6. informację o organizatorze.