Nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne

N

Rok 2017 był burzliwym dla płatności mobilnych – szczególnie SMS Premium Rate. Styczeń zeszłego roku pod tym kątem nie ma nic wspólnego ze styczniem tego roku. Obserwowaliśmy wzrost zainteresowania mediów wszelakiego rodzaju nadużyciami w ramach SMSów Premium, czego efektem była interwencja rządowa, która objawiła się nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Pokrótce postaram się opisać co się zmieniło.

 

Co nowego w ustawie?

Nowelizacja wprowadza szereg nowych przepisów dotyczących mobilności Polaków. Szczególnie jednak przydatne dla całej rzeszy konsumentów, wydają się być zapisy dotyczące sfery Premium Rate. Ustawa została przyjęta przez rząd 4. stycznia 2018 roku. Zakłada następujące zmiany w zakresie usług o podwyższonej płatności świadczonych przez operatorów.

 1. Regulacja miesięcznego limitu kwotowego przy usługach związanych z SMS Premium Rate.
  Konsumenci dostaną możliwość ustalenia ile w danym okresie rozliczeniowym będą mogli przeznaczyć na usługi o podwyższonej płatności. Oczywiście dotychczas również istniała możliwość blokady połączeń dodatkowo płatnych, ale domyślnie była ona wyłączona. Część konsumentów, która nie była dotychczas zaznajomiona z mechanizmami dotyczącymi dodatkowo płatnych usług mogła mieć problemy z identyfikacją elementów, które wygenerowały dodatkowe koszty na rachunku telefonicznym.
  Zapisy w ustawie przewidują wymóg utworzenia przez operatorów następujących progów kwotowych: 0 PLN, 35 PLN, 100 PLN oraz 200 PLN. Domyślnym progiem ustawianym dla wszystkich abonentów będzie 35 PLN.
 2. Udoskonalenie systemu informowania konsumentów o podmiocie odpowiedzialnym za usługę.
  W ramach billingów zacznie funkcjonować informacja na temat podmiotu, który jest odpowiedzialny za każde dodatkowe obciążenie abonenta. Dzięki tej zmianie konsument będzie w stanie skutecznie zaadresować reklamację i uzyskać zwrot kosztów poniesionych na usługę, która nie spełniła jego oczekiwań.
 3. Rozszerzenie kompetencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  Prezes UKE dostanie nowe narzędzia wspomagające efektywne sprawowanie roli regulacyjnej. Prezes UKE będzie mógł, w drodze decyzji:
  – nakazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (operatorowi) zablokowanie dostępu do numeru lub usługi oraz nałożyć obowiązek wstrzymania pobierania opłat za połączenia lub usługi zrealizowanie po wydaniu decyzji Prezesa UKE;
  – nakazać usługodawcy (każdemu podmiotowi, który świadczy jakiekolwiek usługi) usunięcie wszystkich publicznie dostępnych informacji promocyjnych lub reklamowych zawartych w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.
 4. Udoskonalenie Rejestru Usług Premium Rate.
  Dotychczasowy rejestr nie był pozbawiony wad i niekiedy utrudniał konsumentom identyfikację podmiotu odpowiedzialnego za dany numer. Unowocześniona wersja zyska nowe typy informacji oraz wpisy zostaną ujednolicone, aby ich znaczenie było jasne dla osób, które korzystają z rejestru. Zgłoszenie do rejestru będzie obligatoryjne, a każda usługa, która nie zostanie zgłoszona w odpowiednim terminie – będzie wyłączana na skutek decyzji Prezesa UKE. Należy się zatem spodziewać, iż nowa odsłona rejestru będzie kompletna, aktualna i intuicyjna w obsłudze.

 

Ocena ustawy z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Kiedy środowisko powzięło informacje dotyczące prac nad ustawą, można było słyszeć głosy niepokoju związanego ze zmianami. Zarówno dla dostawców treści do usług Premium Rate jak i operatorów, którzy te usługi świadczą na szeroką skalę – mocne zmiany w prawodawstwie dotyczące tej gałęzi przedsiębiorczości mogłyby być uciążliwe. Gdyby ustawodawca przyjął, że SMSy Premium służą głównie do nadużyć (np. takich: SPAM SMS) i nakazał operatorom wyłączyć wszystkim abonentom dostęp do tych usług – ucierpiałoby wiele firm, a część z nich przestała istnieć. Oznaczałoby to również duże spadki przychodów bezpośrednio dla operatorów. Nic więc dziwnego, że niektórzy obawiali się nowego porządku.

Jednakże w wyniku rozmów i prac nad ustawą, do których zostali włączeni operatorzy, powstało prawo, które nie uderza w większość przedsiębiorców opierających swoją działalność na płatnościach mobilnych, a pozwala lepiej chronić konsumentów i zapewnia im lepszy dostęp do informacji. Jest to również spore utrudnienie dla oszustów i naciągaczy, którym w świetle nowego prawa może się przestać opłacać kręcenie SMSowego biznesu.

Nowy porządek powinien być również sygnałem dla podmiotów, którym zmiany się nie podobają by spróbować czegoś nowego. Direct Billing (SMS+) gdyż o nim mowa, jest nową formą płatności mobilnych. Na dodatek DB jest dużo bardziej nowoczesny i elastyczny niż SMSy Premium i pozwala na osiąganie wyższych prowizji. Jego wadą jest staż na rynku, niemniej jednak w naszej opinii, dzięki ustawie, direct billing ma szansę na upowszechnienie się w bardzo krótkim czasie. Zależy to w głównej mierze od przedsiębiorców, którzy muszą dać mu szansę, ale ograniczenia, które zaczęły obowiązywać w zakresie przetwarzania SMS Premium będą bardzo pomocne w procesie propagacji Direct Billingu.

Jeśli chcesz zapoznać się z ideą systemu Direct Billing – zapraszamy Cię na stronę, która jest jemu poświęcona [klik].

Najnowsze wpisy

Social Media