Program Ochrony Klientów – bezpieczne płatności w internecie

P
Program Ochrony Klientów HotPay

UWAGA! Niniejsza strona jest archiwalną stroną dotyczącą Programu Ochrony Klientów w odniesieniu do mikropłatności SMS Premium. Obecne regulacje dot. usługi POK są prezentowane w dokumentacji dołączanej do komunikacji e-mail.

Tak, ten wpis będzie wpisem, gdzie się chwalimy! W naszym mniemaniu jest czym, bo nieskromnie mówiąc w obrębie naszego systemu płatniczego HotPay Program Ochrony Klientów to element, którym chcielibyśmy się pochwalić każdemu!

Jak działa Program Ochrony Klientów?

HotPay to system płatności specjalizujący się w płatnościach mobilnych. Możemy więc wyodrębnić dwie strony umowy – kupującego oraz sprzedawcę, ale w tym przypadku również trzecią – pośrednika, czyli HotPay. Z doświadczenia wiemy, że niekiedy dochodzi do sporów na linii kupujący – sprzedawca i to jest normalne, niemniej jednak bywa i tak, że osoba wykorzystująca płatności mobilne do działalności sprzedażowej celowo niewywiązuje się z umowy lub wprowadza klientów w błąd już na samym początku procesu decyzyjnego.

Właśnie dlatego HotPay zapewnia wsparcie klientom w takich sytuacjach! Jeśli korzystałeś z płatności za pośrednictwem HotPay i sprzedawca nie wywiązał się z umowy, bądź na jakimś etapie był wobec Ciebie nieuczciwy – zgłoś reklamację, a jeśli sprzedawca nie zareaguje bądź wyda krzywdzącą wg Ciebie decyzję w danej sprawie, HotPay rozpatrzy zgłoszenie i zwróci Ci pieniądze bezpośrednio jeśli Twoje roszczenie okaże się zasadne.

Program obejmuje płatności we wszystkich modelach w kwotach brutto, czyli odzyskasz pełną kwotę wraz z podatkiem, który został pobrany podczas wykonywania płatności.

Czy zwrot pieniędzy jest pewny?

Tak, jeśli Twoje zgłoszenie jest uzasadnione. Jeśli jednak sprzedający wywiązał się z oferty i nie ma podstaw do zwrotu lub wartość produktu, który nabyłeś została bezpowrotnie utracona, wówczas zwrot nie przysługuje i zgłoszenie zostanie rozpatrzone negatywnie przez HotPay.

Czy Program Ochrony Klientów dotyczy wyłącznie kwestii finansowych?

Często zdarza się tak, że niemożność skorzystania z zakupionego produktu wynika z braku wiedzy kupującego. To nornalne, nie każdy musi być ekspertem w kwestiach związanych z działaniem systemów informatycznych lub aplikacji. Ponadto wiele problemów wynika z niedostatecznego oznakowania serwisu czy aplikacji. W takich sytuacjach, otrzymawszy zgłoszenie, HotPay będzie się starał umożliwić poprawne skorzystanie z produktu poprzez udzielenie informacji i wsparcia niezbędnych do jego prawidłowego użycia – np. w sytuacji kiedy dostawca produktu nie będzie w stanie takiego wsparcia wyświadczyć.

Jeśli powyższa sytuacja doprowadzi do utracenia nieprzywracalnej wartości produktu – klient będzię mógł się ubiegać o zwrot kosztów.

Mamy nadzieję, że Program Ochrony Klientów pozwoli na zaliczenie płatności mobilnych do płatności bezpiecznych. Bardzo chcielibyśmy, aby popularność płatności mobilnych stale rosła gdyż wówczas przepływy gotówki staną się jeszcze bardziej proste i wygodne!

Najnowsze wpisy

Social Media