Płatności online dla działalności nierejestrowanej

P
Płatności Online dla działalności nierejestrowanej

Konstytucja dla biznesu jest pakietem ustaw, który wprowadza szereg udogodnień w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nowości, które wprowadza jest możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej (lub nierejestrowej). Czym jest działalność nierejestrowana i jakie daje możliwości?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Zgodnie z artykułem 5. ustawy prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowana to:

(…) działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Art. 5, p. 1. ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Zgodnie z powyższym osoba fizyczna może rozpocząć działalność gospodarczą bez rejestracji jeśli:

  1. przychód z działalności nie przekracza w każdym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
  2. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, która spełnia te warunki może rozpocząć działalność profesjonalną bez konieczności rejestrowania podmiotu. Jest to duże udogodnienie z prawnego punktu widzenia, ponieważ podmiot profesjonalny ma większe możliwości niż osoba fizyczna.

Kwestia, na którą należy zwrócić uwagę podczas omawiania warunków postawionych przez ustawodawcę są limity. Przedsiębiorca prowadzący działalność bez rejestracji sam musi pilnować, aby w każdej chwili spełniać te warunki. Jeśli więc skala biznesu przekroczy poziomy dozwolone dla działalności bez rejestracji właściciel jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności.

Jakie możliwości daje działalność nierejestrowa?

Osoba działająca na podstawie art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców może występować w stosunkach gospodarczych jako profesjonalny podmiot. Dzięki tej formie prowadzenia działalności możliwe jest choćby uruchomienie płatności dla swojego sklepu w HotPay. Przedsiębiorca nierejestrowany jest traktowany jak każdy inny przedsiębiorca prowadzący działalność. Oznacza to, że w stosunkach prawnych z innym przedsiębiorcą nie występuje on na prawach konsumenta.

Wiąże się z tym szereg praw, ale również obowiązków. Osoba przystępująca do relacji traci określone przywileje przysługujące konsumentom. Musi również pamiętać, że wraz z rozpoczęciem działalności podlega przepisom prawa regulującym działalność w taki sam sposób jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Jako, że główną usługą HotPay jest obsługa płatności elektronicznych, każdy współpracujący z HotPay przedsiębiorca podlega obowiązkom określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Jedną z najważniejszych kwestii są również obciążenia podatkowe i rozliczenia. Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Jeśli rozważasz prowadzenie działalności w takiej formie sugerujemy, abyś tę kwestię rozpatrzył w pierwszej kolejności.

Najrozsądniej będzie udać się do okolicznego biura rachunkowego. Niekiedy bowiem interpretacje przepisów podatkowych różnią się w zależności od urzędu. Lokalne biuro rachunkowe będzie najlepiej zorientowane czego można spodziewać się po okolicznym przedstawicielstwie organu.

jak uzyskać płatności online dla działalności nierejestrowanej?

W celu uruchomienia płatności online dla sklepu internetowego prowadząc działalność nierejestrowaną należy założyć konto w HotPay. W formularzu jest już przygotowana opcja dla osób z działalnością niezarejestrowaną.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie oferty HotPay, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem kanałów znajdujących się na naszej stronie internetowej. Dobrym początkiem w zakresie rozpoznania oferty będzie zapoznanie się z naszą tabelą opłat i prowizji.

Najnowsze wpisy

Social Media