ePłatności Andrychów Kamil Karcz

Prezes zarządu: Kamil Karcz

Dane rejestrowe:
ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
NIP: 5512627897, REGON: 366165170, KRS: 0000655383
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nadzór:
Komisja Nadzoru Finansowego
Numer w rejestrze instytucji płatniczych: MIP10/2018

Komplementariusz - reprezentacja:
ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
NIP: 5512627147, REGON: 365908633, KRS: 0000648389
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Lead Group Andrychów Kamil Karcz

Lead Group S.A.

Udziały:
100% ePłatności sp. z o.o.; 5% ePłatności sp. z o.o. sp. k.

Prezes zarządu:
Kamil Karcz

Rada nadzorcza:
Mirosław Pietrzak, Janusz Karcz, Daria Bercal

Większościowy akcjonariat:
Kamil Karcz

Dane rejestrowe:
Lead Group Spółka Akcyjna
Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
NIP: 6762548225, REGON: 380019605, KRS: 0000728782
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Lead Group S.A. S.K.

Udziały:
95% ePłatności sp. z o.o. sp. k.

Komplementariusz - reprezentacja:
Lead Group S.A.

Większościowe udziały:
Kamil Karcz

Dane rejestrowe:
Lead Group Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
NIP: 5512637364, REGON: 381709223, KRS: 0000754704
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego