Rejestr usług Premium Rate Urzędu Komunikacji Elektronicznej

R

Rynek telekomunikacyjny oraz towarzyszących mu usług dodanych jest reglamentowany i monitorowany. Organ, który odpowiada za działanie rynku telekomunikacyjnego oraz sprawuje nadzór nad podmiotami, które na nim działają to Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) z Prezesem na czele. Przedmiotem dzisiejszego wpisu będzie niepozorny rejestr, który prowadzi UKE. Rejestr nazywa się Rejestr Premium Rate i prowadzony jest w formie prostej tabeli, która skupia wszystkich organizatorów usług o podwyższonej płatności.

Rejestr UKE dot. usług Premium RateZrzut ekranu prezentujący wyszukiwarkę organizatorów usług premium rate po numerze premium

Jak widać informacja kto świadczy usługę na publicznych numerach o podwyższonej płatności jest jawna i dostępna dla każdego pod tym adresem: http://www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1

Sprawa rejestru od strony konsumenta wydaje się być prosta. Wystarczy wpisać numer i w mgnieniu oka ukazuje się nam lista podmiotów, które z niego korzystają. Spójrzmy jednak na to, na jakich zasadach opiera się rejestr od strony podmiotów świadczących usługi na numerach o podwyższonej opłacie.

 

Czy zgłoszenie jest obligatoryjne?

Tak. Mówi o tym ustęp 1. artykuł 65. ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami:

Art. 65. 1. Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1, w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi, przekazuje Prezesowi UKE w formie pisemnej i elektronicznej informacje o:
1) swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie;
2) nazwie, rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie;
3) numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie;
4) terminie rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.

Z ustawy dowiadujemy się, iż każdy podmiot, który realizuje usługę jest zobowiązany do poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 

Kto musi się zgłosić do UKE?

Zgłoszenie musi złożyć podmiot faktycznie realizujący usługę, a więc pośrednicy płatnościowi nie są zobligowani do dokonania zgłoszenia. Podmioty prowadzące taką działalność jak HotPay nie muszą zgłaszać się do rejestru, gdyż konsument płacąc za pośrednictwem systemu płatniczego nie płaci HotPay tylko podmiotowi, który świadczy usługę Premium (np. sprzedaje za pośrednictwem SMSa swoją twórczość).

Powyższe uwarunkowanie jest uzasadnione, gdyż konsument, który dokonał zakupu i ma problem z zakupionym towarem nie będzie zainteresowany danymi pośrednika płatności, a finalnego ogniwa czyli podmiotu realizującego usługę.

 

Jak uzyskać wpis – Rejestr Premium Rate?

Zgłoszenia należy dokonać dwutorowo – za pośrednictwem pisma skierowanego do Prezesa UKE oraz elektronicznie.

1. Zgłoszenie fizyczne
Planując wykorzystanie numerów o podwyższonej płatności na swojej stronie należy zgłosić to Prezesowi UKE za pośrednictwem zwykłego papierowego listu [pobierz przykładowe zgłoszenie, .docx].

Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Jeśli podczas działalności gama numerów premium ulegnie zmianie – należy przedstawić zakres zmian Prezesowi UKE w odrębnym zgłoszeniu.

2. Zgłoszenie elektroniczne
Zgłoszenia elektronicznego należy dokonać za pośrednictwem uprzednio przygotowanego przez UKE pliku Excela [pobierz plik Excela, .xls]. Wypełniony dokument należy wysłać na następujący adres e-mail: [email protected]

W temacie wiadomości należy wpisać nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie, by system mógł identyfikować zgłoszenia. Należy pamiętać o tym, iż jeśli gama wykorzystywanych numerów ulegnie zmianie należy powiadomić UKE o zmianie nietylko listownie, ale również elektronicznie. Ta sama zasada znajduje zastosowanie również wówczas gdy dany podmiot zaprzestaje wykorzystywania numeru o podwyższonej opłacie.

Każda informacja przedstawiana Prezesowi UKE powinna być przesyłana przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Zdecydowana większość podmiotów korzystających z numerów o podwyższonej płatności nie ma własnego wpisu w Rejestrze Premium Rate. Wynika to z niedostatecznej informacji ze strony samych operatorów, ale także pośredników płatności, którzy niedostatecznie koncentrują swoje wysiłki, by szerzyć informację na temat ustawowego obowiązku zgłaszania się do rejestru prowadzonego przez UKE.

Prowadzi to do sytuacji, gdzie duża ilość podmiotów jest narażona na przykre konsekwencje związane z zaniedbaniem obowiązków ustawowych. W chwili obecnej UKE nie egzekwuje tego wymogu skrupulatnie, ale to nie znaczy, że w pewnej chwili się to nie zmieni, co może oznaczać sankcje dla bardzo wielu firm i osób fizycznych.

Jadnakże dostrzegam również pewne zagrożenie związane z masową rejestracją podmiotów w rejestrze UKE. Biorąc pod uwagę, że z numeru Premium Rate na danej taryfie korzysta kilkaset osób prawnych i fizycznych i wszystkie dokonają rejestracji w rejestrze, konsument finalnie, po wpisaniu numeru dostanie w odpowiedzi kilkaset rekordów i nie będzie tak na prawdę w stanie stwierdzić, który podmiot odpowiada za usługę, z której skorzystał. W konsekwencji Rejestr straci swoją wartość informacyjną.

 

Podsumowując, każdy podmiot, który do swojej działalności wykorzystuje rozwiązania telekomunikacyjne – w tym wypadku numery o podwyższonej płatności (MO, MT, numery związane z usługami głosowymi IVR) – ma ustawowy obowiązek zgłoszenia się do UKE podając nazwę podmiotu oraz adres siedziby na siedem dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Jeśli świadczysz jakąkolwiek usługę przy wykorzystaniu numerów premium, a nie dopełniłeś swojego obowiązku, jak najszybciej zgłoś ten fakt do UKE uzyskując wpis w rejestrze przy wykorzystaniu powyższych instrukcji.

Najnowsze wpisy

Social Media